SERVEIS

UNA FINALITAT, AJUDAR-TE

aconsegueix l’ajuda que et mereixes

FISCAL - COMPTABLE

 • Assessorament empresarial.
 • Constitucions societats i associacions.
 • Altes, baixes i modificacions de declaracions censals.
 • Comptabilitat estimació objectiva mòduls.
 • Comptabilitat directa simplificada i normal.
 • Legalització i dipòsit de llibres comptables.
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals.
 • Confecció de balanços.
 • Càlcul i presentació dels impostos trimestrals i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Declaracions renda i patrimoni.
 • Seguiment de les notificacions electròniques d’hisenda.
 • Atenció de requeriments i inspeccions d’hisenda.
 • Tramitació de certificats digitals.
 • Altres tràmits relacionats amb el Dept. Fiscal – Comptable.

CONSULTORIA

 • Pla de Negoci.
 • Informe de Consultoria.
 • Valoració de l’empresa.
 • Gestió de RRHH.
 • Estudi de mercat.
 • Inversions.
 • Subvencions.
 • Controller.
 • Gestió patrimonial.
 • Solucions de finançament.

ASSEGURANCES

 • Pòlisses d’assegurances de tots els rams.
 • Fons d’inversió.
 • Plans de pensions.
 • Tramitació de sinistres.

LABORAL

 • Gestió integral d’empreses en l’àmbit laboral.
 • Assessorament laboral.
 • Confecció de nòmines i Seguretat Social.
 • Maternitats i Paternitats.
 • Gestió d’embargs de sous i salaris.
 • Baixes mèdiques.
 • Estudis i tràmits de jubilacions.
 • Prestacions SEPE.
 • ERTO’S.
 • Inspeccions de treball.
 • Altes, baixes i tràmits referents a autònoms.
 • Ajornaments de deutes de Seguretat Social.
 • Informe vida laboral.
 • Altres tràmits relacionats amb INSS, TGSS, SEPE i GENCAT.

GESTORIA

 • Tràmits i informes DGT.
 • Llicències i federatives de pesca i caça.
 • Targetes transport.
 • Tràmits d’ús turístic i liquidació de taxes turístiques. 
 • Estrangeria.
 • Subvencions, ajuts i beques.
 • Registre de marques.
 • Alta d’activitat d’ús turístic o rural.
 • CANJE Europeu.
 • Duplicat d’un carnet de conduir. 
 • Canvis de nom de turismes, ciclomotors, motocicletes, furgonetes, embarcacions, motos d’aigua i vehicle agrícola. 
 • Baixes temporals, per exportació i de trànsit comunitari.
 • Matriculacions i re-matriculacions de vehicles. 
 • Duplicats de fitxa tècnica i permís de circulació.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 • Administració i comunitats de veïns.
 • Alta o canvi de nom de subministraments.
 • Custòdia de claus Solvia.
 • Certificats energètics.

IMMOBILIÀRIA

 • Compra i venda d’immobles de particulars i producte d’entitats bancàries.
 • Assessorament financer.
 • Gestió de patrimoni.

JURÍDIC

 • Assessorament legal integral.
 • Gestió de tota mena d’escriptures i sol·licitud de notes simples.
 • Contractes.
 • Monitoris i reclamacions vàries.
 • LOPD.
 • Conciliacions i reclamacions prèvies en l’àmbit laboral.
 • Assessorament i gestió d’herències.
 • Cancel·lacions d’embargs.
 • Divorcis.
Emplena el formulari i t'informarem!
Hola! Et podem ajudar?